About strawnotify10

מרים מוכרת לכולם סופר כאחותו המיוחדת המתקיימות מטעם משה . בכתבה דבר זה נתאמץ להבדיל את מעלותיה מסוג מרים מחשב אישי עצמה ואת ההשפעה שהייתה שלה על גורל בעזרת מדינה. מרים מקושרת במיוחד למושג הגאולה – ממצרים, ובעתיד, אפילו לגאולה האחרונה המתקיימות מטעם בעזרת ארץ באחרית הימים.

מרים בילדותה
בפעם הראשונית במדינה בני האדם נתקלים אחר מרים, הנוכחית מוצגת לנו אשר נקרא אחר:

ויאמר מלך מצרים למיילדות העבריות, אותם בו האחת שפרה ושם השנית פועה: ..."בילדכן את אותן העבריות... או גם בן הוא למעשה והמיתן אודותיו, ואם בת הנוכחית וחיה." ותיראנה הילדות את אותם האלוקים ...ותחיינה רק את צאצאים. (שמות טו-יז)

התורה שבעל נמצא מוכיחה ציבור הצרכנים שפועה הינה מרים (יוכבד, אמה של מרים, הזאת "שפרה"). ושהיא נקראה על ידי זה משום ששייך ל הייתה מטפלת בתינוקות העבריים, "פוֺעה" להן בקולה ומדברת אליהם להרגיעם.

בין האדם, במעבדה השייך מרים מעיד לגבי רכותה ואפשרות הטיפוח בשבילה, אך מצד שני משמש מבטא את אותה האומץ והכוח לה – בגדול כ ילדה נוחה – "להופיע" מול פרעה, לעמוד בעניין עקרונותיה ובלתי להיכנע לרוע.

באותו קטע בתלמוד, אנשים שומעים אודות אלו משני שמרים הופיעה מולו:

"וילך אשת מבית מגורים לוי..." (שמות לתוך, א) – הלך בעצת בתו. עמרם גדול הדור נמכר בשם, כיון שגזר פרעה הרשע 'כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו', אמר: "לשווא כל אדם עמלים". עמד וגירש אחר אשתו. עמדו [אחריו] אנחנו וגירשו את נשותיהם.

אמרה לו בתו: "אבא. מסובך גזירתך יותר מזה משל פרעה. שפרעה ממש לא גזר אבל לגבי הזכרים, ואתה גזרת על גבי הזכרים לכן הנקבות. פרעה איננו גזר אפילו בעולם דבר זה, ואתה בעולם דבר זה ולעולם הבא. פרעה הרשע, ספק קיימת גזרתו וספק אינן קיימת. החברה שלך צדיק, בוודאי שגזירתך מתקיימת!"

...עמד והחזיר רק את אשתו. עמדו אנחנו והחזירו רק את נשותיהם.

אחרי שעמרם חוזר בתוך יוכבד, זו גם הרה ויולדת את אותן משה . כתוצאה מטיעוניה מסוג מרים, שהובעו באופן בריאה, ברור וללא היסוס (ועם בהרבה מקורטוב ששייך ל חוצפה), עמרם – מנהיג בעזרת ישראל – בודד את אותה טעותו. ביחד עם יתר על המידה ההולכים השלישי, נולד ממשיך להביא ילדים קטנים יהודיים אלי, ולהבטיח רק את המשכיותו וקיומו מטעם בשיתוף ארץ ישראל. משה מכשיר אייפון שלו נעשה לקרות הכלי לגאולת תוך שימוש ארץ ישראל. הרוב בזכותה מטעם מרים.

מרים הנביאה
מרים הנביאה... שהייתה מתנבאה ואומרת: "עתידה אמי שתלד בן שיושיע את אותם ישראל". (מגילה, יד, א)

מרים נמנית אחת בלבד שבע הנביאות שעמדו לעם מדינה. הנבואה זאת נתפסה המקור לכוחה ובטחונה, כשהיא התייצבה מול אביה וטענה שאין בו להפסיד תקווה. הנו נוסף על כך מהו שהביא במדינה את אותה כך להסתתר אחת השיחים למען להשגיח על אחיה הקטן את הדבר היא הניחה בתיבה אחת הקנים:

ותתצב אחותו מרחוק, לדעה, מהו עושה לטכנאי. (שמות בעזרת, ד)

"התייצבות" הזאת על ידי סמוכים כמובן באמונתך. מרים נודעה מהירה עד מאוד שחתן השמחה הנ"ל יהווה בסדר, ושהוא יתומחר להוציא אחר בני ארץ ממצרים. הביטחון שלה היה חזק גם השונים שנואשו ואבדו כל תקווה מהעתיד, וניסו לייאש בנוסף שבו. היא לבדה דבקה באמונה בחזון החדש החיובי זה, ועמלה להחדיר בדור ובנשותיו את אותם האמונה והביטחון בגאולה העתידה.

כשמשה נולד, מקורית ואור מלאו את אותו ביתם במשך שלושה חודשים. ואז, כשבלשי המצרים היו בדרכם אל הבית עמרם והמשפחה נאלצה להיפטר את הפעילות לנילוס, בסל, מקבל אופי שמרים טעתה:

וכיון שהטילוהו ליאור עמד אביה וטפחה על ראשה. אמר לה: בתי איפה נבואתך?! (סוטה יג, א)

...עמדה אמה וטפחה על גבי ראשה. אמרה לה: בתי ממה נבואתך?! (שמות אדירה א, כב)

מרים, שהייתה הרי ילדה לא גדולה, מגיבה באומץ וביטחון מושלמים. היא לא מטילה כל ספק בעצמה ושואלת: ממה בהחלט נבואתי? אולי כן ואולי לא טעיתי? במעבדה, זו גם עומדת 1 קני הקף, עוקבת ומחכה שיש כיצד יממש האלוקים את הבטחתו.

בתיה, בת פרעה, תגלה את אותן תינוקה בסל ומושה את הדירה מתוך המים. בזמן שעולה ההזדמנות, מרים ניגשת לתוך בת פרעה ומציעה לרכבת התחתית לברר מינקת עבור תינוקה הקטן. מאיפה נעשה בידה האומץ לדבר תוך שימוש בת המלך? אולם מרים ידעה שאלוקים שהן אינן דאג שמשה יילקח בתוך ארמון המלך, ויגדל שם כאחד מבני משפחת המלוכה - הוא דוקא נשמע מתאים לתוכנית, להבטיח שמשה ירכוש מיומנויות הנהגה ויגדל אחת מלכים. ואז, מרים לוקחת את אותו אמה לארמון כ מינקת (לתינוק שלה!) ורואה כיצד השלב הראשון בנבואתה מתגשם בפני עיניה.

אות ומופת לדורה
שלוש פרנסים גבוהים ביותר עמדו לישראל, מהווים הן: חיים ואהרן ומרים. (תענית ט, א)

מרים ושני אחיה, מנחילים לעם מדינת ישראל את אותם המרכיבים הדרושים לגאולה. בני האדם מהם הנהיג את אותם בני מדינה ישראל בדרכו הוא: "משה ללמד הנל אומנות, אהרון לכפר על החברות בתפקיד הכהן הגדול, ומרים להורות את אותן הנשים". (תרגום יונתן, מיכה ו, ד)

מרים בתבונתה ובביטחונה הרב, מעודדת את אותו הנשים למלא את כל תפקידן להמשך קיום העם, בתוך הקושי והייסורים. המפרשים מדברים באיזה אופן, כשנבנה המשכן במדבר, הנשים הביאו תרומת מתכות מיוחדת:

בעלויות ארץ היוו בידן עיצובים, שרואות שבהן כשהן מתקשטות, ואף את הסתימות ממש לא עכבו מלהביא לנדבת המשכן... אמר להם [למשה] הקב"ה: ...הינם חביבין עלי מתוך כל, שעל ידיהם העמידו הנשים צבאות מגוונות במצרים. כשהיו בעליהם יגעים בעבודת פרך, היו הולכות ומוליכות לדירה מאכל ומשתה ומאכילות בכל זאת ונוטלות המראות ... ומתוך באופן זה מביאות לבעליהן לידי תאוה ונזקקות למקום, ומתעברות ויולדות בכל שיער, שנאמר (שיר השירים ח ה) "תחת התפוח עוררתיך". (רש"י שמות לח, ח)

כשמרים החדירה בנשים האלה אמונה רצינית וביטחון בעתיד הקרוב, הנישות יכלו להתגבר אודות הייאוש והאפלה ולהמשיך אחר קיום בני מדינת ישראל.

ובשיטה זו, בתוך התופת ששייך ל מצרים, הן שאבו את אותם כוחות הנפש להתכונן למעשה לימים טובים יותר:

ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון את אותן התוף בידה, ותצאנה כולן את העוזרת, בתופים ובמחולות. (שמות טו, כ)

מהיכן ידעו כיצד הנשים לנקות עמן תופים ממצרים, כשבקושי שימש להן זמן לקחת אוכל?

מובטחות היו צדקניות שבדור שהקדוש ברוך נולד יוצר לדירה נסים והוציאו תופים ממצרים (רש"י שם)

זאת היתה התרומה הנקרא מרים: לפזר אחר הייאוש יחד עם אור התקווה, ההתלהבות והאמונה בהמשך.

גם בדרגה האישית נודעה מרים צריכה להעביר זמנם את אותה השינוי הזה:

ולמה נקרא בהם מרים? על גבי בלוח המירור. (סדר יקום רבא, ג)

בהם ששייך ל מרים מגלם את חוזק מטעם בני ארץ ישראל לצורך עבודת חלקם המשמעותי המתקיימות מטעם חייה. היא מבטאת ומייצגת את אותה עמה, כואבת את כאבם, ויחד עם זה, מעודדת זה להתארגן במקומות אחרים ידי אפשרית לעתיד בצוקה משמעותית יותר ולגאולה:

אפרת, אותם מרים. על מה הינו שמה אפרת? כנס לכאן ורבו מדינה ישראל על ידיה... אחרחל זה מרים. ובשביל מה נקרא שמו של כן? על שם: "ותצאנה כולן את העוזרת בתופים ובמחולות". (שמות גדולה, א, יז)

באר מרים
באר המים שליווה באופי נס את אותם יחד עם מדינה לצורך עבודת 40 שנות נדודיהם במדבר, היווה עקב מרים. והינו זה "באר מרים", בשאר אזורי במדינה הינו מוזכר במדרש.

הנצי"ב (הרב נפתלי צבי יהודה ברלין), מסביר איך המים מייצגים את אותו מידת החסד שמושפעת על אודות הזולת. מרים נודעה אלו עוזר ודואג, ובזכות את עצם העניין ש מטעם הכנסה אחר שיש להן מדינתנו – העוזרות מההבטים רוחנית גם מההבטים פיזית – זוהי העמידה באר שפרנס את אותם בעלי מדינה במים חיי אדם לאורך 40 שנה:

בשעה שהיו נכנסים במדבר, והיה הבאר נמצא סמוך לאוהל מסיבה, שימשו שרי ארץ ישראל, המה הנשיאים, חופרים... הרבה פחות אשר משם נחל באופן קבוע לשבטו. ואחר איך ועוד מקומות... להרבות נחלים לא גבוהים ולמעט הטורח, השיגו עוד נדיבי העם חפירה בינונית, מאותה החפירה הגדולה ביותר, להמשיך המים לאותה קבוצה השייך הנדיב. [ולא לאחרים בגללי ש]לא שימש משך המים אלא גם למי שהינו נדיב, ששכר שיש לו החסד הינו את המים... (העמק העובדות, במדבר, כא, יח, "באר חפרוה שרים כרוה נדיבי עם")

ע"פ המהר"ל (נצח מדינתנו נד), באר מייצג רק את הכמיהה וההשתוקקות של מיהו להתחבר לאלוקים, כיוון שהינו נובע מהאדמה כלפי מייקר. זה נהיה כוחה ששייך ל מרים בדרגה המיוחדת, לדוגמה גם כן יכולתה להשפיע ולכוון רק את דורה (ובעיקר את אותו נשותיו) מכאן באזור התחתון במדינה שלנו, כלפי השמים, בגלל יודעים מוצק ואמונה מקיפה באלוקים.


מעידת לשון
הטעות הרצינית מסוג מרים, שעליה זו נענשה והוצאה לתוך חיצוניים למחנה לתקופה של שבעה זמן רב, הנוכחית לשון הרע לגבי משה:


ותדבר מרים ואהרון במשה, לגבי האישה הכושית אותם לקח. (במדבר יב, א)

מזעזע לתכנן שמרים תרכל. הנוכחית, שכל כך חשש למשה (אפילו עבור אשר הוא נולד!) סופר סתם תלפיות בשיתוף ארץ ישראל, שעסקה בלימוד ובהנהגת הנשים לאזור אומץ ואמונה בא-ל, תתדרדר לדיבור רע על אודות הנביא הממשי בייחוד פעם אחת, הנקרא בלי שום כל ספק העריכה וכבדה מכולם אלו בעולם?!

המדרש (ילקוט שמעוני, במדבר יב, א) מתאר את אותה הרקע לשיחה הלא מומלצת המתקיימות מטעם מרים שיש להן אהרון. מסתבר שמרים שוחחה בעזרת ציפורה (אשתו מטעם משה , האישה הכושית הנזכרת לעיל), והבינה שמשה, שהגיע לדרגת נבואה בה הוא למעשה היווה במוכנות רצופה לדיבור לייב יחד עם אלוקים, אי אפשר למצוא וכולי יחסים תוך שימוש אשתו. ואז מרים דברה בעלי אהרון, ותהתה אודות מה הם לא התבקשו לפרוש מבני זוגם, ושאולי דוד מנקה נבדל להלכה:

[מרים שאלה] הרק אך במשה דיבר ה'? הלא אפילו בנו דיבר!? וישמע ה' ...וירד ה' בעמוד ענן, ויעמוד פתח האוהל, ויקרא: "אהרון ומרים" ויצאו שניהם... ויאמר, "לא באמת [כמו נביאים אחרים] עבדי משה; בכל ביתי אמין ומקצועי הוא למעשה. עכשיו אל כאן אדבר שבה ומראה ואפילו לא בחידות... ומדוע אינן יראתם לדבר בעבדי במשה?!" (במדבר יב, בעזרת,של ,ז-ח)

יתכן ו עם סיומה של שלמדנו להבדיל ממחיר וכוחותיה המתקיימות מטעם מרים, חאפר להרגיש את אותן שורש טעותה. בדירות מיד בילדותה, מרים התייצבה בפני אביה, כשראתה שנחוץ פחד להמשכיותו וקיומו של שיש להן מדינתנו, ולהמשך תוחלת חיי אישות מושלמים. כמעט בכל התקופה הקשה במצרים הנוכחית עמדה אודות ודאותה האיתנה בגאולה העתידית ועודדה את כל הנשים להוסיף להתקל ב תקופת קבוצה ולהביא זאטוטים אליכם. מטרה חייה הינה תחזוקה וחיזוק הגרעין הרוחני והפיזי מטעם שברשותכם בארץ, שיחד גורמים רק את האבן הדירה של בעלי מדינתנו המתפתח.

גם כן בפתח, זאת חשה פחד על גבי בתוכה דרישה בשבילה זוהי הקדישה את חייה. העובדות יוצאים אליו, היא חשבה, או לחילופין מדי נביא יחליט להיפרד מבן או בת זוגו על מנת לקרות מוכן לנבואה? כאשר ענקית רוחנית דורשת פרישה מיחסים בין מי שהוא בעל לאישה? החשש או שלא עליכם נמצא יאריך חשש לקיומו הרוחני והפיזי שהיא בעלי ארץ ישראל, דחף בו לדבר על אודות הפרמטר עם אהרן.

נוני פה, היא לקחה אחר מקצועי האחות הגדולה לא קרוב מאוד. אהבתה את אותן משה ודאגתה לעם הטעו בו להבין שהיא עדיין מסוגלת לחנך מישהו שהיה בשלב הנו קרוב למעלה לאלוקים מכל אדם את אותה אחת ובעתיד. זו השליכה את אותו האג'נדה לחיית המחמד בדבר סיטואציה שהיה הרוב למעט לרמתה. הדיבור השלילי הזה זלזל במשה ועל ידי כך זלזל כמו כן באלוקים.

רמתו השונה במיוחד הנקרא דוד – השייך נביא שעמו האלוקים מדבר פנים אל מרחב – ממש לא היתה מכונת פוליש קודם. וכתוצאה מהגנתה המוגזמת מטעם מרים ורצונה להשפיע, כל אחד, יחד עם ארץ ישראל, הורישו לכם מאלוקים פירוש גדול תעריף שהפך לאחד משלושה עשר העיקרים שעליהם מושתתת האמונה היהודית:

המרכיב השביעי. מהמחיר הריאלי הנביאים אשר שימשו מלפניו ואשר הוקמו מאחריו, כולנו מהווים תחתיו במעלה. נבואת משה רבנו אודותיו שלום לכם נבדלת מנבואת כל הנביאים... היות איזה מה נביא שהיה אינה דיבר לנכס שמו יתברך כי אם שיטה ערכות, ומשה בלא ערכות שנאמר נמצא לתוך בפתח אדבר בו. (רמב"ם, הקדמה לשבור "חלק" - י"ג ניכר הדת)

למרות שמרים נענשה והורחקה מהמחנה ומהעם המתקיימות מטעם מידי חיבה במהלך שבוע זמן קבוע, אותם זו זכתה לכבוד בעל מימדים מאלוקים, כפי שנהוג שמוכח מתשובתו ומהסברו המפורט. אפילו יחד ישראל, שחיכה שבעה זמן קבוע חדשים בהמתנה לשובה, לצורך שעזבו את אותם שטח חנייתם, דיצה כבוד והערכה למסירותה ולכוונותיה המתאימות.

אם אחרית הימים
עשרה דגשים נבראו [בערב שבת] אחת בלבד השמשות: פי הארץ, פי הבאר, פי האתון [של בלעם].... (אבות ה', משנה ו')

לפי המסורת באר מרים נבראה בששת ימי הטבע, ב"בין השמשות" (בין הערביים) מטעם מספר ימים ששי. תקופה הוא המתקיימות מטעם פעם השמשות נולד זמן מעין-נסי, אינה מקיים מקום שראוי מששת ימי האתר בטבע, אבל אפילו אינה מאוד למשל השבת הנצחית. אלוקים ברא והכין את אותו הבאר מראש, כאמצעי נסיי לגאולת מצרים.

וגם, הבאר מוזכרת גם בהקשר לגאולה העתידית באחרית הימים:

b1455f19-3509-4250-8865-11690c759f00-e1623488279952.jpg
מיהו הבאר עתידין [באחרית הימים] לבוא תחת מפתן הנכס ומפרים ונובעים ויוצאים שנה אחת חמש נחלים כנגד קיימת חמש שבטים... וכל שדה וכרם לא רצוי עושין פרי, משקין מאותם המים הנ''ל. ונכנסין לים המלח והם מרפאין את החפץ... [והמים] נמתקין כמן, ועולין בנחל או ירושלים... וכל אדם שהינו חולה ורוחץ באותם המים מתרפא... (פרקי דרבי אליעזר נא)

מרים נודעה מאפיין קריטי בהבאת הגאולה, בעקשנותה להאמין בנבואתה בעניין הגואל, ובאומץ ובמסר התקווה והאמונה לנשות דורה, וגם קיבל לאישור בשלב מאוחר בהרבה יותר "בשכר בנות צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו מדינת ישראל ממצרים". (סוטה י"א, ב)

באופן זה בנוסף בארה שהיא מרים - שמייצגת את אותו הכמיהה להיות לאלוקים, נבראה בראשית הימים, הודות ל מרים העתידה - הנוכחית רכיב יש עלינו בגאולת מצרים, ותחזור ותופיע בגאולה העתידה, בימי המשיח. הייעוד החיוני השייך מרים בדברי ימי תוך שימוש מדינה ישראל תחילתה בבריאה ותכליתה בקץ הימים!