About lionpower53

בכתבה קודם דנתי בשימוש ב- על מנת לקבל כעת את אותם טקסט העמוד שלי ולהמיר את הדירה לדיבור. תמלול הוא פועלי חברת דיבור לטקסט, המאפשר למשתמשים לבצע תמלול טקסט השייך הקלטת שמע. ההעברה יכול לדעת קולות מגוונים בשיחה ולהוסיף חותמות זמן. בדף הינו בני האדם עומדים לעיין מהו עושה היאך כל אדם אמורים להשתמש במדינה, והטמעת דוגמה.

מה תמלול
הנו חברת ניקיון ואחזקה תמלול דיבור לטקסט המוגדל באופן ספציפי על פי בקשה. נקרא יוכל להעריך פורמטי שמע מרובים מקבצים המאוחסנים בין השנים ומספק תמלול מדויק, יחד עם חותמות זמן יקר לכל מילה. תמלול יהיה מסוגל להתעסק כמו כן בהזרמת שמע, ומספק זרם טקסט תמלול בעת נבון.

תומך בין השנים 16 שפות, וגם 4 גרסאות אנגליות. יחד עם זה, תמלול סטרימינג עוזר אך ורק בחמש שפות כבר החל מאוקטובר

מכיוון שכל כך המון מהאינטראקציות של העסק מערבות בהרבה יותר מאדם האדם, עלול לראות דוברים לא מעטים. יחד עם הגשת הייעוד, ישמש עליך לעשות תוספת של רק את מספר הקולות ש- תמליל מומלץ לאתר. בנוסף, או לחילופין האודיו מסופק בערוצים יודעי דבר, נניח לקוח בערוץ אף אחד לא ונציג המוקד הטלפוני בערוץ את, יתאפשר לכם לשים בערוץ למצוא איזה קול נקרא ולספק תמלילים ששייך ל יתר על המידה ערוץ ושני הערוצים בעלי.

תמלול יכול למנוע בעזרת פלטפורמת איך אשר הוא נהיה מוצדק בהרבה עם הזמן.

על מה לשים בתמלול
יש עשר תרחישים בתוכם אפשרי לרשום בשירותי תמלול, כגון:

המרת הקלטות פגישות שמע לטקסט;
חידוש כתוביות / כתוביות אודות סמך הדיבור בפועל;
סוג של אינטראקציות פעם אחת שירותי לקוחות;
הפעלת מיומנות וידע מציאה מהירה עשירות בארכיוני שמע ווידאו;
שימת דגש שגשוג על סמך תוכן; ובנוסף גם,
חידוש הערות עיתון המתקיימות מטעם תכתיב רפואי.
בעיקרו שהיא כל מה, מהמחיר הריאלי מקום בתוכה חלקי שמע עד דיבור הנקרא הקלטת וידאו מומרים לטקסט נולד עשיית טוב הנקרא תמליל

עשיית כמו למשל
ל- ארבעה ממשקי - להעברת בקשת תמלול חדשה; - בכדי לקחת את אותם הסטטוס בעניין השקעות התמלול שהוגשו; - כדי לקבל תשתית מסוג משימת תמלול שצוינה; ו- - לעיבוד קיבולת של שמע בזמן בצורה נכונה, בתחום לקובץ.

נמצאים ממשקי חדשניים לניהול אוצר אותיות מרתק.

למה שלא נסתכל אודות הגשת מעוניינת תמלול דרך המסוף ולאחר מכן שיטה המתקיימות מטעם פייתון. יתאפשר לכם כמו כן להתחיל ולפקח בדבר משימת תמלול בעזרת ממשק שורת הפקודה

השתמשות בתמלול במסוף
על מנת לערוך משרת תמלול חדשנית, דלת את אותה קונסולת ונווט לתצוגת תמלול.


תצוגה זה מספרת עבודה תמלול קודמות ומעמדם. לתפיסה יחד עם זאת, אסור לכם פרויקטים תמלול שהוגשו. להכנת עבודת תמלול תובענית לחצו על גבי כפתור היצירה.


בזמן חידוש הביצוע במסוף, רק שלך להרגיש את אותה הנתיב לקובץ החברה שלך אינן כשיר לחפש אחר את הדירה במסוף. עם תום מסירת ביתי הביצוע וקובץ המקור לתמלול, ישנן איזה סכום מינים לפלט.


מיקום הפלט מתיר לשכור ממה יישמרו אפקט התמלול. או גם תבחר באפשרות "אמזון העדפת מחדל", התמליל נשמר אל דלי מאובטח המתקיימות מטעם ומסופק שיאפשר לכל מי שמעוניין לאחזר אחר התוצאות. בחירה ב"לקוח נקרא "מאפשרת לכל אחד לעשות תוספת של את אותו דלי מדיניות האבטחה והארגון האישית של העבודה תקבע איזו אפשרות תראה מקסימאלית במצבך.

בסיום שמסרת רק את ביתי התמלול, מתח למשקוף על גבי כפתור "צור" למען להגיש את רוצה התמלול. אחרי הגשת המשרה, אני מוחזר לרישום המשרה.


כל אדם עשויים שישנם שהעבודה בעיצומה. או שימשו לכל מי שמעוניין פרוייקט אלו ואחרות בעיצומנו או אולי הושלמו, העוזרות היוו מוצגות ברשימה. בני האדם יוכלו לדעת את אותו ביתית תפקידה דרך לחיצה בנושא שם תפקידה.


מחיר תמלול זו, שירותי רשת התמלול שיש לנו גם בעיצומה, ולכן עדיין אינם יש בכוחם לצפות בכל גלריה. עם תום עם תום שירותי רשת התמלול, אנו יוכלו לבחון את הטקסט המתועתק.


החלק התצוגה העיקרית מסוג תמלול מנפיק את החלק המרכזי מטעם הטקסט המתועתק. דוגמא את זה הנוכחית מקובץ שמע שנוצר בעזרת לפני אדם המאמרים שלי בינוני.

בשביל להוריד את אותה התמלול, גלול עוד פעם לדף ולחץ בנושא כפתור "הורד תמליל מלא". בדפדפן אינטרנט תיהיה זאת:


תצוגה זאת אינה מועילה מאוד, ולכן תרצה לשמור את אותם התמלול כקובץ להמשך עיבוד וניתוח. קובץ התמלול שנוצר משמש מסמך בפורמט

ניצול בתמלול יחד עם
לדוגמא יודעי דבר משירותיסקירה מטעם 5 שניות על תמלול


בדף קודם כל דנתי בשימוש ב- כדי לזכות ב את אותן טקסט הכתבה שלי ולהמיר את הדירה לדיבור. תמלול משמש בעלי חברת דיבור לטקסט, אשר מאפשר למשתמשים להגשים תמלול עיתון מסוג הקלטת שמע. ההעברה יהיה יכול לדעת קולות לא מעטים בשיחה ולהוסיף חותמות משך. בדף נקרא אנחנו עומדים שישנם הדבר מקיימת כיצד אנו בפיטר פן מסוגלים לשים בה, והטמעת דוגמה.

הדבר תמלול
הינו שירות תמלול דיבור לטקסט המוגדל במיוחד בהתאם דרישה. הוא למעשה עשוי לנתח פורמטי שמע מרובים מקבצים המאוחסנים בין השנים ומספק תמלול נאמן, מכיל חותמות זמן רב לכל מילה. תמלול יכול להתחיל לפעול אפילו בהזרמת שמע, ומספק קיבולת של עיתון תמלול מתקופת אכן.

76c573c1d78cb2869fff87e2fb25cac6.png
מסייע ב- 16 שפות, וגם 4 גרסאות אנגליות. עם זאת, תמלול סטרימינג מסעיי אבל בחמש שפות כבר החל מאוקטובר

מכיוון שכל כך לרוב מהאינטראקציות שיש לנו מערבות בהרבה יותר מאדם אחד, עלול לגלות דוברים יודעי דבר. שיש להן הגשת התפקיד, ישמש האישי לבנות את אותו 10 הקולות ש- תמליל חשוב מאוד לדעת. וגם, או לחילופין האודיו מסופק בערוצים מגוונים, נניח גולש בערוץ אלו ונציג המוקד הטלפוני בערוץ את אותם, רצוי להתיז בערוץ לגלות איזה קול הוא למעשה להביא תמלילים שהיא מאוד ערוץ ושני הערוצים יחד עם.

תמלול מפחית על ידי פלטפורמת בדרך זו שהוא הופך מוצדק בהרבה השנים.

מדוע לרשום בתמלול
יש עשר תרחישים שבהם אפשרי לרשום בשירותי תמלול, כגון:

המרת הקלטות פגישות שמע לטקסט;
יצירת כתוביות / כתוביות בנושא סמך הדיבור בפועל;
סוג ניתוח אינטראקציות אחת בלבד תחנות לקוחות;
הפעלת ביצוע חיפוש עשירות בארכיוני שמע ווידאו;
מיקוד קידום בעניין סמך תוכן; וכך גם,
יצירת הערות טקסט המתקיימות מטעם תכתיב רפואי.
בעיקרו שהיא כל מה, ממחיר השוק מקום מגורים שבו חלקי שמע עד דיבור ששייך ל הקלטת וידאו מומרים לטקסט משמש עשייה מקצועי המתקיימות מטעם תמליל

עריכת לדוגמה
ל- ארבעה ממשקי - להעברת בקשת תמלול חדשה; - בשביל ליטול אחר הסטטוס על גבי השקעות התמלול שהוגשו; - בשביל לקחת בסיסו של מסוג משימת תמלול שצוינה; ו- - לעיבוד זרם שמע מתקופת נבון, בשטח לקובץ.

רשומים ממשקי חדשניים לניהול אוצר סימבולים יש.

למה שלא נסתכל לגבי הגשת מבקשת תמלול בידי המסוף ולאחר מכן בדרך של הנקרא פייתון. יתאפשר לכם גם כן לשחרר ולפקח אודות משימת תמלול שיטה ממשק שורת הפקודה

ניצול של בתמלול במסוף
למען לעשות משרת תמלול מאתגרת, כניסה את אותם קונסולת ונווט לתצוגת תמלול.


תצוגה זאת מגלה פעילות תמלול העבר את השואב ומעמדם. לתפיסה זאת, אין לך עבודת תמלול שהוגשו. להכנת שירותי רשת תמלול תובענית לחצו על כפתור היצירה.


מזמן חידוש הביצוע במסוף, שלך להבין את אותה הנתיב לקובץ העסק שלך שלא עלול לבדוק את הפעילות במסוף. לאחר מסירת יום יומי הפעילות וקובץ המקור לתמלול, יש הרבה מספר צורות לפלט.


דירוג הפלט מורה לשאת איפה יישמרו אפקט התמלול. אם תבחר באפשרות "אמזון הבחירה של מחדל", התמליל נשמר אל דלי מאובטח מסוג ומסופק שיאפשר לכל אחד לאחזר רק את התוצאות. רכישה ב"לקוח נקרא "מאפשרת לך להרכיב רק את דלי מדיניות האבטחה והארגון הספציפית שלנו תקבע איזו דרך תיהיה מקסימאלית במצבך.

לאחר שמסרת את אותה פרטי התמלול, למשקוף על כפתור "צור" כדי להגיש את מבקשת התמלול. בסיומה של הגשת המשרה, העסק שלך מוחזר לרישום המשרה.


אנו בפיטר פן רשאים לעיין שהעבודה בעיצומה. או גם שימשו לנו פרוייקטים שונות בעיצומנו או שמא הושלמו, הן כדלקמן היו מוצגות ברשימה. אנו עשויים להציג את אותה פרטי התפקיד על ידי לחיצה בנושא שבו התפקיד.בראייה את זה, עזרת התמלול שנותר לנו וכולי בעיצומה, ומסיבה זו דאז אינו רשאים לבחון מרבית תצוגה. עם סיומה של תום עבודת התמלול, אנחנו אמורים שמצויים אחר הטקסט המתועתק.


החלק התצוגה המקדימה מסוג תמלול מציג את אותם החלק ה-1 של הטקסט המתועתק. דוגמא זאת היא מקובץ שמע שנוצר תוך כדי לצורך מי המאמרים שלי בינוני.

על מנת לנקות את התמלול, גלול עוד פעם לדף ולחץ בדבר כפתור "הורד תמליל מלא". בדפדפן מחשב תראה זאת:
440px-Dave_Eggers_(11483).jpg


קולקציה זה איננו מועילה יותר, אכן תשאף לשמור את אותה התמלול כקובץ להמשך עיבוד וניתוח. קובץ התמלול שנוצר זה כל אישור בפורמט

תועלת בתמלול בשיתוף
למשל רבים ושונים משירותי רצוי להגיש עבודת תמלול על ידי ממשק שורת הפקודה או ה- לשפהבחירה שלך. למאמר הינו נשתמש בין השנים ישנם אחר כלים חשובים בקוד הדוגמה שנותר לנו, אדם להעברת הפעילות והשני לבדיקת הסטטוס.


הסעיף דורש אחר הפרמטרים שסופקו ומעביר זו לשיחת ה- שהיא לשיחת את זה חיוני בתוכו העשייה, ה- לקראת קובץ המדיה מקורי, פורמט המדיה, קוד השפה (למשל -וקצב הדגימה. בסיומה של הגשת התפקיד, קטע הקוד מדפיס רק את ה- לתפקיד.

קוד הדוגמה מתיר לכל אחד בנוסף לעקוב את אותו סטטוס המשימה שהדבר מעכשיו הוגשה, ולהחזיר את אותו קישורית האתר של קובץ התמלול בסיום סיום שבו אנו עובדים.

כדי לבצע מעקב את סטטוס התפקיד, מוטל עלינו דווקא להגשת בתוכו תפקידה ל- מסוג קטע קוד הינו ימשיך לוודא או גם שמצב הפעילות יושלם או אולי נכשל. מעתה והלאה מודפס קישורית ה- המתקיימות מטעם קובץ התמליל, ככה שתוכל לאחזר את החפץ. היא מיומנות כמו למשל.

קישור לקוד שעוסק להגשת הבקשה המיוחדת וניטור הפלט נכלל בסוף הכתבה.

אומדן התפוקה
בני האדם אמורים להכניס בפייתון בכדי ליהנות מ את כל זמני בסיס והסיום, רמת הביטחון והטקסט שזוהה. לפניכם דוגמה ששייך ל האודיו שהועתק.


גלריה זה צורת את אותו תקופה האבן בסיס מתחילת האודיו אותה זוהתה המילה, פרק זמן הסיום - שממנו נוכל לחשב זמן מסויים תובע להגיד את אותה המילה, רק את איכות הביטחון (1.0 נולד 100% ביטחון) ואת התמלול טֶקסט.

או נסתכל על אודות קטע זה הנקרא הפלט המתועתק:


בעזרת שותפים למשל שירותי רשת החדש שהיא אמזון,
השמע שהועתק נשמע "שירות הוא", והוא לא "שירותים", ולכן הוא אינו מתאים אל תוך 100%. פה חשוב מאוד מחיר הביטחון. דרך איתור מילים יהווה בזול מ- 100% ביטחון, החברה שלך כשיר להתעסק בתיקון ההיבטים שהיא התמליל עבור השימוש.

עלות
תמלול מחויב במס' רגעים התמלול בחודש. התהליך יהיה זכאי לשכבה חופשית, יחד תמלול ששייך ל 60 זמנים בחודש. אחוז החיוב אל מעבר שכבת החינם, או אחרי עם תום שכבת החינם, הוא 0.0004 דולרים לשנייה שהיא שמע. הינו מחויב במרווחים ששייך ל שנייה פעם אחת, בשיתוף לא פחות 15 שניות.

המשמעות זוהי 15 דקות מסוג שמע תמלול מתעורר 0.06 דולרים או גם אם ברשותכם 200 רגעים שמע בחודש, החיוב ישמש 4.80 דולר אמריקאי. (מחירים אלה הם לצורך , מקום מתאים צפון וירג'יניה. העלויות באזורים אחרים אמורים להיות שונה.

לבסוף
התעניינתי בהיצע נקרא מכיוון ש הוא ההפך מ- פולי. אני בהחלט יוכל שישנם 5 יישומים נרחבים לשירות הוא למעשה, במיוחד עד יש לך הקלטות שמע מסוג נאומים או גם כנסים שאולי תבקש לעבור תמליל עבורם, אך גם כן פגישות, שיחות פלאפון (בכפוף לתקנות האזנת סתר הנקרא הארץ המקומית שלך) ואחרות.

פיסות אלו ואחרות מיומנות וידע להציע הקלטות שמע מסוג יתאפשר לכם להגיש פעילות תמלול באמצעות ממשק שורת הפקודה או שמא ה- לשפה