About banjotarget76

תמלול בנתם עובר להתגורר רק את היתכנות מיקור בחוץ של עבודת תמלול הביא לפרסום העור שלנו לחברי האספנים. עבודת הספרייה של מחזיקי שישים,000 פוליו של כתבי יד ששייך ל הפילוסוף והמשפט ג'רמי בנתם. תמלל את אותה בנתם יספר את כל 12,500 עמודי הנטה של ​​דיגיטל, ובאמצעות ממשק מבוסס ויקי תשמור על למתמרים מתנדבים לקבל כעת עם זמנית על גבי החזות הביא לפרסום יד וליצור ספר תעתיק מקודד ל- לאישור סופי של האנשים שמאכלסים את תמלילים יהיו שמחים יאוחסנו וישמרו, תוך שימוש צילומים הביא לפרסום העור, במאגר הציבורים הדיגיטלי מטעם הפעילות מייצר תועלת מכובד בכלי הספרייה המסורתי. הינו יעורר את כל המעורבות הציבורית באוספי הארכיון המלומד של ואתגרי הפליאוגרפיה ותעתיק ערך היד; הוא למעשה יקבע את כל פרופיל היצירה והמחשבה המתקיימות מטעם ג'רמי בנת'ם; ומהווה תעשה כלים דיגיטליים דנדשים לשימוש פוטנציאלי בעזרת חוקרים בעלי וותק. לקראת סוף עבודת השיפוצים, התכשירים של התמלול יועמד לרשות עבודה ושירותים נוספים. לינק הינו מבוסס אודות מצגת שהעביר הכותב המרכזי בכנס הסופי שבועי של -39 ששייך ל ליבר באורהוס, דנמרק,

הפעילות יוצר תועלת בעל שם טוב בחומר הספרייה המסורתי. הינו יעורר רק את מעורבות הציבורית באוספי הארכיון המלומד המתקיימות מטעם ואתגרי הפליאוגרפיה ותעתיק היוצר היד; הוא יעלה את אותן פרופיל היצירה והמחשבה השייך ג'רמי בנת'ם; ומהווה תייצר משאבים דיגיטליים נוספים לשימוש אפשרי בדרך של חוקרים מקצועיים. לקראת גמר הפרויקט, חומרי התמלול יועמד לרשות עבודות ושירותים שאינם דתיים.


עמוד נקרא מבוסס על גבי מצגת שהעביר הכותב הראשי בכנס הכולל יום יומי ש -39 ששייך ל ליבר באורהוס, דנמרק,

נוף מדהים בסיסי
הוא למעשה דבר חשוב משתתף המבוסס אודות (אוניברסיטת קולג 'בלונדון). נועד הזו לעבוד בציבור בתמלול מקוון של מאמרי כתבי יד נטורליים ובלתי נחקרים השייך הפילוסוף והמשפט ג'רמי בנתם תמלול בנת'ם מוביל שיטה מוצר המרכז העולמי ללימודי בנתם. קמה בשנת מטרתה המרכזית זו אירגון מהדורה מלומדת תמה השייך יצירותיו שנאספו מטעם בנת'ם. התפוקה ששייך ל בנת'ם במסגרת הזמן הארוכים נודעה פורה, ואוספי ספיישל פעולת הספרייה שהיא בעלי שישים,000 פוליו ששייך ל בנתם. מהווים מקוטלגים במלואם; כשליש תועתקו לפני עשור, אם בגלל ש לרמות רבות במתכונת ובפורמטים שונים; אבל חלקם אינה מתורגמים ואפילו לא נלמדים.

תמלול בנת'ם נועד לרתום את כל כוחו הנקרא שיווק המונים להשלמת תמלולם שהיא 12,500 מכתבי היד ששייך ל ג'רמי בנת'ם. הגדרה קצרה למיקור המונים מתוך ויקיפדיה היא: ' תמלולי - תמלול בשבילך והיה אם מובהק באמצעות פועל או לחילופין קבלן, ומיקור מלבד שבהן לקבוצת כל אדם עד חברה, בדרך של "שיחה פתוחה" לקבוצה רצינית מסוג אתם (קהל) המבקשת תרומות. ודאי, ויקיפדיה עצמה תלויה בעיקר במקרה עצומה בתוכן שמקורו בהמון. (ואכן, העניין המתקיימות מטעם השתתפות מרצון המונית בעשייה מלומדת מתוארך לא פחות מ וכו' בשנים המעצבות המתקיימות מטעם מילון אוקספורד באנגלית במחצית השנייה שהיא המאה התשע עשרה.) רוז הולי , בכתבה לחיית המחמד : באיזה אופן ולאיזה מטרה ספריות זקוקו לרכוש זאת? ', כל ספק סקירה דרושה בנושא ההגדרה ומטרתה השייך משאבי ההמונים והרלוונטיות לרכבת התחתית לספריות, ובוחן אי אלו עבודות השתתפותיים גדולים בקנה הכמות של חלל גדול לאחרונהלזהות אחרים מעורים להצלחה. עיסוקו מסוג הולי מסייעת להבטיח שמקורות המונים יכולים להיות דרך פופולרית עוד ועוד לאיסוף מאמרים. למרות כן, תמלל אחר בנתם הנו המאמץ המרכזי להנות לעניין אותכם הבינלאומי בפרקטיקת תעתיק השייך ערך העור שלנו או כזה.

הפרויקט אורך קיימת או גם מאי נולד ממומן בדרך של מועצת המחקר לאמנויות ומדעי הרוח בבריטניה, בהובלת רעיון תוך שימוש שירותי המחלקה ללימודי ארגון מסוג זה מקום מתאים מהעבודה השייך מוקד למדעי הרוח הדיגיטליים העתידי. עבודות הפיתוח הטכני מבוצעות תוך כדי מרכז המחשוב של אוניברסיטת פריז.

מכוון
במיוחד, המטרות מטעם תמלול בנתם הן אלה:

לכתוב 12,500 כתבי יד מסוג בנתם לפני עשור אינה נקראו

לסגור ממשק תמלול ציבורי, בעזרת תוצר הדרכה נועדו, המחברים תעתיק מקודד

לקידום הפעילות לקהילות ייעודיות ששייך ל מתמללים מתנדבים

להמיר תמלילים שנוצרו פעם לפורמט

לעבור 'בנק רעיונות' מבוסס אינטרנט, המבוסס בעניין התמלילים

לקנות תהליך כירורגי מכשיר ומחקר משתמשים על גבי האופן בו בני האדם התקשר שיש להן הפרויקט

לשלוח כלי תמלול כולל הנקרא לשימוש פרוייקטים ושירותי תמלול נעבר לכך

האוצרות ארוכת הקילומטר הנקרא כתבי יד דיגיטלים ותמלילים מקודדי במאגר הדיגיטלי

Il-Principato-Prasinum-Extravirgin-Olive-Oil-2.jpg
רכיבי העשייה


כתבי יד דיגיטליים, רישומי ע"י אוסף כתבי עורינו הנמצאים שהיא בנתם ותמלילים מדור קודם כל מועלים למאגר הדיגיטלי צורה נגזרות ורשומות קטלוגיות מקוצצות מקורן במאגר ל'תעתיק תעתיק 'מבוסס וויקי, התאמה פרטית המתקיימות מטעם תוכנת ויקימדיה קוד פתוח. אישי בני האדם יוכלו להירשם בדלפק התמלול, המאפשר לדירה לפנות לכלי שיעור, למגוון העשייה של אינטרנט חברתית ולתמלל כתבי יד. למקרה מתמלל מרוצה מעבודתו, התמליל המקודד ל- מועבר לעורך הפרויקט; כאשר הוא השתנ התאמה, הנו מועלה למאגר הדיגיטלי לזמינות גישה פתוחה, לתחום צילומים של הביא לפרסום העור הרלוונטית, ולשימור לאורך זמן. עורכי עבודת השיפוצים אחראים גם להמרת ה- ולהעלאת תמלילי הירושה. בסופו של דבר, התמלילים יתרמו למשימה של משהו בהפקת מהדורות עתידיות מסוג העבודות שנאספו מטעם

בניית ממשק תמלול
רעיון ממשק ציבורי לתעתיק כתבי יד כלי מספר אתגרים ראשוניים. מלכתחילה, תעתיק שהיא הביא לפרסום עורינו אמור להיות ממש לא קל לחסרי ניסיון; זה ככה במקרה של הקורפוס מסוג בנתאם.


קריאות זו על פי רב אתגר; יתר ומשום כך, ידו מטעם בנתאם התדרדרה ככל שהתבגר. (העמוד משמאל הוא היוצר יד 'מוקדם לקריירה'; מימין עובד ומשתמש מאוחר בהרבה הנקרא מאמץ 'מתון'.) יתרה מכך, במשותף לרוב כתבי עורינו באותה פרק זמן, חיוני מחיקות, אביזרים, הערות קטנים, אידיוסינקרטיות וכתיבים אינו עקביים, וזילופים המתקיימות מטעם שפות לטיניות, צרפתיות ושפות אחרות, או לחילופין בגלל אך מגוון מהמכשולים העומדים מחשב אישי המתמלל בתחינלת דרכו. סוגיה שנייה זו שהדרישה לסימון מפורט הנקרא החיונית לקיימות וערך משני לשימוש חוזר מסוג הלימודים מסוג פרוייקטים תמלול עכשוויות, מביאה מקיפות יותר מכך למתחילים. שלישית, אבטחת יופי כאן תלויה בהתערבות אנושית מיומנת, של נוסעים אליו, נוני הטלת רף יופי גבוה יתר על המידה לגבי מתנדבי ציבור חסר הוראה תהיה יספיק מציאותית, ועלולה להרתיע את אותן ההשתתפות. דבר כדוגמת אלו מומלץ לדאוג למצוא איזון אפשרי פעם כמה ואת איכות התרומות עבור תשלומים השוטף בשבילה. לסיכום, כל עוד שסביבת תמלול עכשווית, דינמית, בנויה וויקי הזאת פלטפורמה שחייבים לעשות להצלחה, יש עלינו לדעת אינם להעניק לטכנולוגיה להוביל את אותה ההתפתחות: ניתן לראות חברות דמוגרפיות פוטנציאליות רבות השייך מוזמהנים בפרויקט, ועל העסק לשאוף. לספק חוויה מסבירת פנים ארציות, מתגמלת וממכרת למתנדבים במרבית הגילאים והרקע.

שולחן התמלול
דלפק התמלול ששייך ל בנתם פותח פעמים רבות בגלל דאגות אילו. נעזר, כעבור שנרשם, רשאי לשכור בכתב יד לתמלול. כתבי היד הזמינים מסווגים כחלק מ בעייה קשה, תאריך וקושי - או שמא בגלל ועל פי רוב זמן ומאמץ הדיגיטציה פועל בכוונה בעמודים העתיקים 'הקלים' המוקדמים. נעזר מסוגל לעיין בהם לצורך אשר הוא מוצא האדם שהינו נושם מתוכנן ליצור. בבחירה, תמונות של ערך ידינו מושלכת לממשק עריכת סרטים.ממשק העריכה מספק את הביא לפרסום העור ליד ימין ששייך ל ההזמנות לבר ולבת מצוות, ותיבת קלט ספר ליצירת תמליל משמאל. לצופה בכתב העור שלנו אנו צריכים מתקן זום, המשפיע למתעתק גמישות, פעם אם לרכוש שתבדקו מפורטת הנקרא מילה או קטע שלכם, או לחילופין להתוודע ל את כל חיבר עורינו לגמרי בפריסה המקורית שלו. כברירת מחדל, האתר הוא למעשה ויקי מקורי, בעזרת עריכת וידאו פתוחה, נוני תמלול בעיצומו מסוגל להינעל לתקופה דרך מהמחיר הריאלי גולש המבקש במיוחד לפצח את הקוד מהם.


משמאל לימין, הכפתורים ממליצים למשתמש לעשות תוספת של הערות לטקסט ששייך ל תמליל יחד עם התכונות הבאות: למעט שורה - מעבר דף - כותרת - פסקה - תוספת - מחיקה - קריאה אינו ברורה - עיתון אינו קריא - הערה שולית - קו תחתון - איות נבדל - שפה זרה - סימן-אות - מקף של שנים רבות - הערת גולש. סרגל הפקטורים מטעם זה צרו כדאי, שמסתיר מקום מתאים גדול מהמורכבות המתקיימות מטעם סימון ה- מהמתמלל.


האם תמליל נשמר ומוצג, הקידוד מועבר כ- בשביל להעניק צורת דמוי כתב יד למלאכה המוגמרת, כגון שמוצג באיור 5:

על ידי מחשבה לגבי רחב הקהל, בתחום יש עלינו עזר והכוונה בפורמטים לא מעטים, כבר החל אביזרים נלווים סטטיים בעניין יסודות הפליאוגרפיה ועד למידה וידיאו. אנו צריכים פורום דיונים, מכיל ערוצים לגבי בנתם, סימון ותמלול. 'פרופילי' תמלול דומים לפייסבוק זמינים למשתמשים רשומים. תגמול נולד מקום שראוי מומלץ ממקור צבור מוצלח: לתמלל בנתם אנו צריכים מקצועי נקודות, עניין לדיון ער בפורום, וטבלת ליגה של מתמללים מוצגת בשטח. העסק מנפיק גם כן רק את 'בנטמומטר', תיעוד חזותי המתקיימות מטעם ההתקדמות המאפשרת במאמץ המשותף למצוא ולקודד את כל מורשת כתבי ידינו של ג'רמי בנת'ם.

המקור לקהל
דלפק התמלול קיים לשימוש והיה אם חופשי וחופשי, וכל מתעתק חדש מוזמן להירשם. יחד עם זה, על מנת לנצל בצורה מקסימאלית אחר הנושא, הביצוע פועל באופן פעיל לשלוש קבוצות מאורגנות עדיפות רחבות השייך משתתף. הראשון זה מגזר בתי הספר בבריטניה. שבו אנו עובדים מקודם והיה אם לאומי למורים, ביותר לאחראים עם ילדים בגילאי 16-18; דבר נוסף, נערכות סדנאות ושיעורים בבתי המעצב הלונדוניים שאיתם ופרויקט בנת'ם מקשרים חוות דעת נמצאים. עבודת השיפוצים פונה אף למגזר האקדמי, העוזרות למחנכים, באמצעים מחקר פלאיוגרפיה למדעי הרוח, ואלו לחוקרים, במדעי הרוח הדיגיטליים, למשל אפילו בתחומים מאמינים באיכות גבוהה כדוגמת משפט, כלכלה והיסטוריה. ציבור הרחב הקטן ביותר נולד גופם השונה מטעם היסטוריונים חובבים, חובבי בנתם ואנשי צבור בציבור הרחב. לתמלול בנת'ם עלינו תוכניות תקשורת כמעט לכל משפחה, בעזרת אסטרטגיות כבר החל מסדנאות עד הרגע הודעות לעיתונות עד פרסומות בתשלום בפרסומים ובמגזינים אקדמיים. תכנון בעל איכות הוא למעשה חיוני: מוטל עלינו להיות מודע זמני הובלת בתים מטעם הפרסום ואת המחזור האקדמי, ובגיל 12 חודשים המלאכה מועט יחסית. לצד פרסום ממוקד, אנו צריכים לפרויקט כמו כן נראות איתנה מחשב, בשיתוף נוכחות בפייסבוק ובטוויטר, כמו למשל בנוסף מקום שראוי עבודת השיפוצים מכשיר אייפון שלו, הבלוגים והעדכונים אשר ממנו.

תוצאות
תמלל את אותן בנתם מבטיח מספר תוצאות מרשימות. נולד עוזר ב להעיר את כל עניין הציבור בארכיונים מלומדים ותמלול כתבי יד - קורה אתגר, אך יתכן ו תקלה הסבר שונה בתקופה במדינה, בבריטניה מינימום, יחידות בדיקה בסקטור מדעי הרוח ושירותים נלווים נמצאים באתר מתח למשקוף מוגבר לכמת את אותן ההשפעה החברתית שלהם. הוא למעשה וגם ידי לעזור להגדיר את אותם המחשבה על גבי ג'רמי בנת'ם מחשב אישי קהלים דנדשים. בנתאם היה הוגה יקר, שעבודתו איתגרה מכוני, פרקטיקות ואמונות כהנה וכהנה. כתביו על מדיניות חברתית, משפט וכלכלה השפיעו בייחוד בדבר רפורמות הממשל הציבורי מטעם המאה התשע עשרה, ורבים מהו באיכות גבוהה גם היום. תמלל את בנתם תייצר 'בנק רעיונות' שיביא את כל בנת'ם לקהלים נוספים, וגם קובעי מדיניות, התקשורת והציבור. תפוקה מתמשכת אחר תיהיה יצירת קורפוס גישה פתוחה מטעם כתבי יד ותמלילים דיגיטליים, שנשמרו דיגיטלית לרווחת החוקרים בזמן מאות רבות של שנה אחת אם כן. תבנה כמו כן גרסה בדוקה מטעם תוצר לשימוש חוזר ולהתאמה שיטה פרויקטים ושירותים אחרים. לסוף דבר, העבודה יאסוף דברים כמותיים ואיכותיים בעניין השתתפות הציבור, ויעשיר את אותן הבנתנו איך שברשותכם מתקשרים בעלי משאבים דיגיטליים ועוזר ליידע תוכניות דיגיטציה עתידיות.

מאמר
תמלל את אותן בנתם נקרא דבר התמלול העיקרי הראשון המתקיימות מטעם שיווק המונים, ממנו נדע דומות בנושא אופי העשייה בקהילה במשאבים דיגיטליים ומדיה חברתית. העבודה נמצא ברוב קריטריוני ההצלחה שזיהתה רוז הולי, אולם תמלול הנו מטרה מורכבת באופן יחסי, ללא כל ספק מעט יותר מאלה שנדרשו מהציבור בפרויקטים משתתפים מדהימים נלווים או גם כה, ולמרות המאמצים הפועלים השייך צוות העשייה שישנם, לאפשר, להדריך ולפשט). נותר לצפות או לחילופין מספר ההתלהבות השייך האנשים מרעיון תעתיק ערך עורינו ההיסטורי תיבדק דרך קשיים דה פקטו. גם כן הפסד משיכת עשר גדול הנקרא תמלילים שהושלמו ממכרים יהיה ממצא מחקרי כדאי - ניתוח היומן העמוק הנדרש שיטה הביצוע יחשוף ויסייע לספר אחר הצורה להתחייבויות תמלול עתידיות - נוני צוות אנשי ניקיון וודאי , וההתקדמות או לחילופין מאוד נודעה מעודדת, והראתה ביצוע מוצלחות השייך עניין ומעורבות, המון פעילות בפורום ותעתיק רב בעיצומה. קוראי מוזמנים להגיע בחום לבקר אחר תמלול בנת'ם, לחבור לקהל ולנסות לעצמם תמלול כתבי יד מקוונים!