Nier Yosuke Saito Interview

We speak to executive producer Yosuke Saito about the western influences on action-RPG Nier.