J-Stars Victory VS Plus - Kurosaki Ichigo Gameplay

Watch Kurosaki Ichigo and company take on Toriko and Zebra, including his final Getsuga Tenshou super called Mugetsu.