EVO 2012 Soul Calibur V Grand Finals Match

Grand Finals match in Soul Calibur V with Shining Decopon vs Shen Chan.