Bethesda E3 2011 Video Tour

GameSpot's Jane Douglas takes us around the Bethesda booth at E3 2011