Shogi Revolution: Gekisashi 9 News

We have no news for Shogi Revolution: Gekisashi 9. Sorry!