About whalelizard90

אם המתמלל יוכל לתמלל קבצי אודיו בעלי איכות שמיעה נמוכה, למתמללים בעלי וותק ישנן תוכנות שמשפרות קבצים של שמע וגם שיחות באיכות ירודה הם מסוגלים לתמלל.


במאמר זה אכתוב על תמלול מהבית?
אפשר להסביר בפשטות תמלול משפטי היא עבודה שעניינה המרת קבצים של אודיו לקובץ טקסט כתוב
שירות התמלול הינו מיועד לצרכים של רבים וטובים:כמו לדוגמא תמלול של הרצאות שונות או תמלול של שיחות

חברות תמלול קבצי אודיו
מי שמשתמש בשירותי התמלול יכול להיות שזה מפני סיבות שונות.
השוני בצרכים מהווה שונה ממקרה למקרה דוגמת תמלול קבצי אודיו שיחות ישיבה, תמלול קבצי אודיו על ידי שיחות טלפוניות, תמלול קבצי אודיו ראשון, תמלול הקשור למשפט בשביל הוכחות במקרים משפטיים וכדומה.
Transcribe

מהו תמלול?
התמלול הוא העברה של קובץ אודיו לקובץ טקסט.
דרושים עבודה מהבית תמלול שעוסק בעבודה זאת של תמלול קבצי אודיו, נקרא מתמלל.
אם חפצים בתמלול איכותי, רצוי לפנות למתמלל בעל ידע במלאכה הזו מפני שהתמלול דורש מיומנות רבה ודיוק רב.
כמה עולה תמלול הקלטה המתמלל להבחין בין גווני קולות, מבטא וזיהוי מקצועי של דוברים , סוגי הדגשות וכולי.