rockshinigami's's Gamespot Rank

Level: 3 (99%)
Rank: Mediator
Points: 8930

rockshinigami's Emblems