About ImmiCaservice

Chương trình nhập cư Mỹ diện EB-5 (EB-5 là viết tắt của cụm từ Embloyment Base Fifth) được hiểu là xin định cư Mỹ theo diện đầu tư. ImmiCa khuyên bạn một khi đã có ý định đi Mỹ diện EB5 thì nhà đầu tư cần phải suy nghĩ và nghiên cứu thật kỹ. Yêu cầu để được xét diện EB-5 là nhà đầu tư đòi hỏi phải có một số vốn ít nhất là 500.000 USD. Không chỉ riêng nhà đầu tư mà ngay cả vợ hoặc chồng, con cái dưới 21 tuổi đều được cấp thẻ xanh 2 năm được để định cư tại Mỹ trong khoảng thời gian tầm 2 năm cùng với những quyền lợi nhất định theo quy định.