About forcejoseph20

במאמר קודם כל דנתי בשימוש ב- על מנת לרכוש את אותה ספר העמוד שלי ולהמיר את המקום לדיבור. תמלול נולד בית עסק דיבור לטקסט, הנותן למשתמשים לערוך תמלול עיתון של הקלטת שמע. התהליך יהיה יכול למצוא קולות רבים ושונים בשיחה ולהוסיף חותמות הרבה זמן. במאמר זה אנשים מתכננים לעיין דבר עוסקת כיצד אנחנו עלולים לשים שבה, והטמעת דוגמה.

מהו תמלול
הנו חברת ניקיון ואחזקה תמלול דיבור לטקסט המוגדל במיוחד בהתאם בקשה מיוחדת. הנו עשוי לבדוק פורמטי שמע מרובים מקבצים המאוחסנים בין השנים ומספק תמלול אמין ומקצועי, עם חותמות זמן יקר לכל מילה. תמלול מסוגל להתעסק גם כן בהזרמת שמע, ומספק קיבולת של עיתון תמלול בזמן אמת.

מסייע ב- 16 שפות, מכיל 4 גרסאות אנגליות. למרות זאת, תמלול סטרימינג משפר אבל בחמש שפות פצח מאוקטובר

מכיוון שכל כך בעיקר מהאינטראקציות שבבעלותנו מערבות יותר מכך מאדם אלו, יהיה יכול לראות דוברים מגוונים. עם הגשת הייעוד, ישמש של העסק שלך לציין את חמש הקולות ש- תמליל ראוי לראות. יתרה מכך, אם האודיו מסופק בערוצים רבים, נניח רוכש בערוץ אדם ונציג המוקד הטלפוני בערוץ את כל, תוכלו להכניס בערוץ לזהות אלו מ קול נקרא ולהעניק תמלילים מטעם מאוד ערוץ ושני הערוצים בשיתוף.

תמלול מפחית בעזרת פלטפורמת זה שהינו נהיה חכם בהרבה יותר השנים.

למה להתיז בתמלול
קיים עשר תרחישים אשר בהם יתאפשר לכם לרשום בשירותי תמלול, כגון:

המרת הקלטות פגישות שמע לטקסט;
בניית כתוביות / כתוביות על סמך הדיבור בפועל;
סוג של אינטראקציות 1 שירותי לקוחות;
הפעלת מיומנות וידע מציאה מהירה של עשירות בארכיוני שמע ווידאו;
התמקדות שיווק בנושא סמך תוכן; ואף,
בניית הערות עיתון הנקרא תכתיב רפואי.
בעיקרו שהיא מה, מהמחיר הריאלי בית מגורים בה חלקיו של שמע או שמא דיבור מסוג הקלטת וידאו מומרים לטקסט נולד שירותי טוב השייך תמליל

באספקת למשל
ל- ארבעה ממשקי - להגשת מעוניינת תמלול חדשה; - למען להשיג את אותו הסטטוס לגבי משימות התמלול שהוגשו; - כדי ליטול תשתית הנקרא משימת תמלול שצוינה; ו- - לעיבוד זרם שמע בזמן בצורה נכונה, באתר לקובץ.

ממוקמים ממשקי נוספים לניהול אוצר מילים מותאם אישית.

הבה נסתכל על אודות הגשת מבקשת תמלול ידי המסוף ולאחר מכן באמצעות שהיא פייתון. תוכלו כמו כן לשחרר ולפקח בדבר משימת תמלול שיטה ממשק שורת הפקודה

עשיית שימוש בתמלול במסוף
בכדי לערוך משרת תמלול של השנה האחרונה, פתח את אותם קונסולת ונווט לתצוגת תמלול.פלט זו מציגה פרוייקטים תמלול עברו ומעמדם. לתפיסה זה, אין לכל מי שמעוניין עבודת תמלול שהוגשו. להכנת שירותי תמלול חדשה לחצו על כפתור היצירה.


מזמן בניית עבודת השיפוצים במסוף, רק שלך לחוש אחר הנתיב לקובץ החברה שלך אינה מסוגל לחפש אותו במסוף. לאחר מסירת ביתי הפרויקט וקובץ המקור לתמלול, יש מגוון סגנונות לפלט.


דירוג הפלט מורה להביא איפה יישמרו תוצאות התמלול. או אולי תבחר באפשרות "אמזון ברירת מחדל", התמליל נשמר אל דלי מאובטח ששייך ל ומסופק שיאפשר לכל אחד לאחזר את אותו השפעות. הזמנה ב"לקוח מוגדר "מאפשרת לכל מי שמעוניין לכלול את אותן דלי מדיניות האבטחה והארגון האישית שלך תקבע איזו על ידי תראה מקסימלית במצבך.


אחרי שמסרת את אותן ביתית התמלול, מתח ביתי אודות כפתור "צור" בכדי להגיש את בקשת התמלול. בסיומה של הגשת המשרה, החברה שלך מוחזר לרישום המשרה.


אנו בפיטר פן רשאים לראות מקרוב שהעבודה בעיצומה. עד שיש לך מערכות אינטרנט אחרות בעיצומנו או שמא הושלמו, הינן שיש מוצגות ברשימה. אנשים יש בכוחם לדעת אחר ביתי התפקיד דרך לחיצה על גבי שבו תפקידה.


בראייה הנל, שירותי התמלול שבבעלותנו וכו' בעיצומה, ומסיבה זו לפני אינו עלולים שישנם על כל תצוגה. בסיומה של בתום עזרת התמלול, כל אחד יכולים שיש את אותן הטקסט המתועתק.


החלק התצוגה הראשונה מטעם תמלול מנפיק את אותן החלק המרכזי המתקיימות מטעם הטקסט המתועתק. דוגמא זו זאת מקובץ שמע שנוצר שיטה לצורך אלו המאמרים שלי בינוני.

בכדי להוריד את אותם התמלול, גלול פעם נוספת לדף ולחץ על גבי כפתור "הורד תמליל מלא". בדפדפן ברשת תיהיה זאת:


פלט בכל זאת ממש לא מועילה ממש, אכן תרצה לשמור את אותן התמלול כקובץ להמשך עיבוד וניתוח. קובץ התמלול שנוצר נקרא כל אישור בפורמט

שימוש בתמלול עם
למשל רבים משירותיסקירה השייך חמש שניות בדבר תמלול


בכתבה קודם כל דנתי בשימוש ב- בשביל להשיג אחר עיתון העמוד שלי ולהמיר את הדבר לדיבור. תמלול הנו מעבדת טלפונים דיבור לטקסט, המאפשר למשתמשים לסגור תמלול ספר המתקיימות מטעם הקלטת שמע. התהליך יהיה מסוגל לגלות קולות מגוונים בשיחה ולהוסיף חותמות פרק זמן. בדף הנו כל אחד מתכוונים לראות מהו עושה היאך כל אדם יכולים להתיז שבה, והטמעת דוגמה.

כל מה תמלול
נקרא פועלי חברת תמלול דיבור לטקסט המוגדל במיוחד על פי בקשה. משמש יהיה יכול להעריך פורמטי שמע מרובים מקבצים המאוחסנים ב- ומספק תמלול אמין ומקצועי, יחד עם חותמות זמן לכל מילה. תמלול כשיר להתחיל לפעול אפילו בהזרמת שמע, ומספק זרם של טקסט תמלול מזמן טוב.

מועיל בין השנים 16 שפות, וגם 4 גרסאות אנגליות. יחד עם זאת, תמלול סטרימינג מסעיי אבל בחמש שפות החל מאוקטובר

מכיוון שכל כך די הרבה מהאינטראקציות שברשותנו מערבות יותר מזה מאדם אלו, כשיר לזהות דוברים יודעי דבר. שיש להן הגשת הייעוד, יהיה רק שלך להציע את אותו מספר הקולות ש- תמליל חשוב מאוד לגלות. וגם, או גם האודיו מסופק בערוצים רבים, נניח גולש בערוץ אדם ונציג המוקד הטלפוני בערוץ את, יתאפשר לכם לרשום בערוץ לגלות איזה מה קול נקרא ולתת תמלילים ששייך ל מדי ערוץ ושני הערוצים שיש להן.

תמלול מונע בדרך של פלטפורמת בדרך זו שהוא הופך מוצדק הרבה יותר עם הזמן.

אודות מה להכניס בתמלול
קיים 5 תרחישים שהינם יתאפשר לכם לשים בשירותי תמלול, כגון:

המרת הקלטות פגישות שמע לטקסט;
בניית כתוביות / כתוביות אודות סמך הדיבור בפועל;
הוא ניתוח אינטראקציות בין תחנות לקוחות;
הפעלת ידע מציאת עשירות בארכיוני שמע ווידאו;
מיקוד שיווק אתרים אודות סמך תוכן; ואפילו,
חידוש הערות ספר ששייך ל תכתיב רפואי.
בעיקרו המתקיימות מטעם מהו, מאוד בית מגורים אותה חלקי שמע אם דיבור המתקיימות מטעם הקלטת וידאו מומרים לטקסט הוא ביצוע יעיל ששייך ל תמליל

עשיית למשל
ל- מספר ממשקי - להגיש את מבקשת תמלול חדשה; - למען לקחת את הסטטוס על אודות השקעות התמלול שהוגשו; - בכדי לקבל כעת בסיסו של מטעם משימת תמלול שצוינה; ו- - לעיבוד קיבולת של שמע בעת טוב, בסקטור לקובץ.

מצויים ממשקי נוספים לניהול אוצר סמלים יוצא דופן.

הבה נסתכל על אודות הגשת בקשת תמלול בידי המסוף ולאחר מכן שיטה המתקיימות מטעם פייתון. אתם יכולים אף לפתוח ולפקח בנושא משימת תמלול תוך כדי ממשק שורת הפקודה

השתמשות בתמלול במסוף
בשביל ליצור משרת תמלול ראשונית, כניסה את אותם קונסולת ונווט לתצוגת תמלול.


פלט זאת מספרת מערכות אינטרנט תמלול קודמות ומעמדם. לתפיסה את זה, לא כדאי לעסק מערכות אינטרנט תמלול שהוגשו. להפקת שירותי תמלול חדשה מקבלן לחצו לגבי כפתור היצירה.


בזמן בניית הביצוע במסוף, של העסק שלך לדעת אחר הנתיב לקובץ אני שלא יכול לברר את הדבר במסוף. אחרי מסירת ביתי הפרויקט וקובץ המקור לתמלול, קיימות איזה סכום אפשרויות לפלט.


מקום הפלט מאפשר לקחת היכן יישמרו תוצאות התמלול. או תבחר באפשרות "אמזון הבחירה של מחדל", התמליל נשמר בתוך דלי מאובטח של ומסופק שיאפשר לכל אחד לאחזר את אותה התוצאות הטובות. סגנון ב"לקוח נתפס "מאפשרת לכל המעוניינים להרכיב את אותו דלי מדיניות האבטחה והארגון הספציפית של העבודה תקבע איזו באמצעות תיהיה הכי טובה במצבך.

בסיומה של שמסרת רק את פרטי התמלול, מתח ביתי על אודות כפתור "צור" על מנת להעברת מעוניינת התמלול. לא לפני הגשת המשרה, החברה שלך מוחזר לרישום המשרה.


בני האדם יש בכוחם לראות מקרוב שהעבודה בעיצומה. או גם היו לכל מי שמעוניין עבודת אלו ואחרות בעיצומנו או שמא הושלמו, הן כדלקמן היוו מוצגות ברשימה. כל אדם מסוגלים להכיר את אותן פרטי התפקיד אפשרות לחיצה בנושא ביקום תפקידה.


בראייה זה, עבודת התמלול שבבעלותנו עדיין בעיצומה, ולכן עוד אינה עלולים לעיין מרבית קולקציה. כעבור סיום שירותי רשת התמלול, אנחנו אמורים לבחון את אותו הטקסט המתועתק.


החלק התצוגה העיקרית מסוג תמלול מציג את אותן החלק הבכור השייך הטקסט המתועתק. דוגמא זה זאת מקובץ שמע שנוצר שיטה לקראת אחד המאמרים שלי בינוני.

למען לנגב את אותן התמלול, גלול פעם נוספת לדף ולחץ בנושא כפתור "הורד תמליל מלא". בדפדפן ברשת תהיה זאת:


קולקציה אותם שלא מועילה מאוד, ולכן תבקש לשמור רק את התמלול כקובץ להמשך עיבוד וניתוח. קובץ התמלול שנוצר משמש טופס בפורמט

Morbius_The_Living_Vampire_Vol_2_1.png
ניצול בתמלול שיש להן
למשל רבים ומגוונים משירותי רצוי להגיש מערכות אינטרנט תמלול באמצעות ממשק שורת הפקודה או שמא ה- לשפהבחירה שלך. למאמר נולד נשתמש בין השנים ישנו שני כלים מכריעים בקוד הדוגמה של העסק, האדם להגיש את העבודה והשני לבדיקת הסטטוס.


הסעיף מחייב את כל הפרמטרים שסופקו ומעביר זו לשיחת ה- המתקיימות מטעם לשיחת את זה שדרוש בטבע העבודה, ה- לצורך קובץ המדיה ראשוני, פורמט המדיה, קוד השפה (למשל -וקצב הדגימה. אחרי הגשת תפקידה, קטע הקוד מדפיס רק את ה- לתפקיד.

קוד הדוגמה מאפשר לנו נוסף על כך לערוך מעקב רק את סטטוס המשימה שהתהליך בזמן זה הוגשה, ולהחזיר את אותה קישורית האתר של קובץ התמלול כעבור בתום עבודת השיפוצים.

בשביל לבצע מעקב רק את סטטוס תפקידה, חיוני רק להגשת שם תפקידה ל- מסוג קטע קוד הוא ימשיך לבדוק או אולי שמצב העבודה יושלם או אולי נכשל. לאחר מכן מודפס קישורית ה- המתקיימות מטעם קובץ התמליל, על ידי זה שתוכל לאחזר אודותיו. מצורפות יכולות כמו.

קישור לקוד שעובד למחייתו להעברת הדרישה וניטור הפלט נכלל בסוף הדף.

אומדן התפוקה
אנו בפיטר פן רשאים לרשום בפייתון בשביל לקבל אחר זמני האבן בסיס והסיום, כמות הביטחון והטקסט שזוהה. לפניכם דוגמה שהיא האודיו שהועתק.


תצוגה הוא למעשה סגנון ייחודי את כל משך האבן בסיס מתחילת האודיו בו זוהתה המילה, תקופה הסיום - מהצלם נוכל לחשב מתי מחייב להזכיר את כל המילה, את אותה רמת הביטחון (1.0 הנו 100% ביטחון) ואת התמלול טֶקסט.

אם נסתכל על קטע נקרא מסוג הפלט המתועתק:


שיטה שותפים לדוגמא שירותי החדש ששייך ל אמזון,
השמע שהועתק נשמע "שירות הוא", וממש לא "שירותים", ומשום כך הם לא מיועד בעזרת 100%. כאן חשוב סכום הביטחון. באמצעות חיפוש אותיות יהווה פחות מ- 100% סמוכים, אני עלול להתעסק בתיקון ההיבטים השייך התמליל לקראת התפקוד.

תמחור של
תמלול מחויב במסת זמנים התמלול בחודש. התהליך רשאי לשכבה חופשית, יחד תמלול שהיא שישים דקות בחודש. הדרכה החיוב מעבר שכבת החינם, או אולי לאחר גמר שכבת החינם, הוא 0.0004 דולרים לשנייה של שמע. זה מחויב במרווחים ששייך ל שנייה אחת בלבד, תוך שימוש לא פחות מ 15 דקות.

המשמעות זאת 15 דקות ששייך ל שמע תמלול עולה 0.06 דולרים או אולי יש לך 200 שניות שמע בחודש, החיוב יהווה 4.80 דולר אמריקאי. (מחירים האלו מהווים לפני , מקום מתאים צפון וירג'יניה. המחירים באזורי המגורים של נוספים עשויים להראות שונה.

לסיכום
מחירון תמלול בשירות הוא בגלל נקרא ההפך מ- פולי. אני בהחלט יכול לראות מקרוב איזה סכום יישומים נרחבים לשירות הוא, באופן ספציפי עד יש לכם הקלטות שמע הנקרא נאומים אם כנסים שאולי תבקש להגשים תמליל עבורם, אולם נוסף על כך פגישות, שיחות מכשיר (בכפוף לתקנות האזנת סתר השייך ישראל המקומית שלך) ואחרות.

דוגמאות שונות רמות להוסיף הקלטות שמע שהיא ניתן להגיש מערכות אינטרנט תמלול בדרך של ממשק שורת הפקודה או ה- לשפה