About cugiasinhly16ws

Dải Bollinger là gì? Dải Bollinger là một loại biểu đồ kỹ thuật dễ chơi đặc trưng cho sự bất định và giá cả của một loại hàng hóa tài chính hoặc chỉ số tài chính cụ thể, với một công thức toán học do John Bollinger đưa ra vào cuối những năm 1980. John Bollinger đã sử dụng liên kết các ma trận và công thức toán học để sản xuất cái nhưng hiện tại được gọi là 'Dải Bollinger', có thể được nhìn thấy trong bất cứ bạn dạng tin đầu tứ nào như một cách dễ ợt để hiểu sự lên xuống của bất kỳ thị trường hoặc cổ phiếu nào http://felixrocy003.timeforchangecounselling.com/cach-dung-dai-bollinger-trong-phan-tich-ky-thuat