User Rating: 9 | Meccha! Taiko no Tatsujin DS: 7-tsu no Shima no Daibouken DS