Lapis no Kairou Monogatari News

We have no news for Lapis no Kairou Monogatari. Sorry!