Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3 Gameplay Movie 13

Check out a new exclusive movie for Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3.

Did you enjoy this video?

Sign In to Upvote
2 comments