Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3 Commercial 1

Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3, in stores now!

Did you enjoy this video?