venom0706's's Gamespot Rank

Level: 9 (20%)
Rank: Ikari Warrior
Points: 69455

venom0706's Emblems