masterofdread / Member

Forum Posts Following Followers
23 18 10

masterofdread Blog

Look at this.....

by on

look at this storm troopers helmet I did my best for it to look like that guy who made one first

                               tJJJJJttttttt
                           JYYYYJtcii======iiccjjt
                        Y55Ytc=>!;:::::::::::;!>+ij
                      J65tc+!;:~~''''''''''''''~~:!+i
                     Y6Yc+!;:''.'...............'''~;+j
                    J6Yc+!:~''....    .   . . .....'~:>c
                    56t=!;~'''...''''...        .. .'~:+j
                   YDDSXDQKHNWWeeeeeeeeeWWWWWNNHQDS5DXSDDY
                   HMMMMMMMMMMWWNNH******NWWMMMMMMMMMMMWND
                  tNWKD5ti>!!>+==!.        ';!>+=ct5SQHWMWY
                  JWKKNNWWMMMMMMMS'        jWMMMMWNHKDXt6H6
                 JYKQMMMMMMMMMW6;....       'tKMMMMMMMMNjc=j
                 5i6JDMMMMMN6+'...''.          !6NMMMMMJ>~.=
                 Y!tS!YHQY+~....'~~~.      .     .>5KHY;c' >
                 J;iHi!:~'...''~~::~.      ...    ...'~=X;.!
                  >JNX!~'''''~~~;;:'          ..   ...:0H+.=
                 JtSHt:~'''~~'~;;:'~t6JJ5!         ...'5Hc~iJ
               j==JSX+;~'''''~~::+Y6WQJYWSY=. .     ..';Xc+;>j
              Yctt==5t!:~'''''~i6N6i!.  ~>cKY+.      .':+;;>=!c
             JDSj+;:;cc!:~'':cSXj>:'.      '>JX=' . ..~:''~;!=>j
             5Qj>;~''~>=!~:=j>;;;;~'.      .. .;c+' .~' .''~:!cj
             6H5!:~''''!i>!;~~~~~~~'       .  . ..'''.   ..'~>SY
             JDKt;;!!!!!>!;~~~~~~''.            ..''''''''''>66
              JXSYj>:~~~~::~~~~''...'~::'.       .... ..'~;=55J
               JSj>:~'''''~~~''.  .+XKDS5:'     ...    ...';tJ
               J5i;:'.....'''..  .!HMMMMMQ;'    .        .':c
                Yc;~'...=6QX='..'=WMMMMMMMS>:  '=i>''.   .';Y
                Jt+~'.'=HHNWS.;;iMMMMMMMMMMX!~~QWHHJ ;  .':tY
                  Jc;.'JDDQK+.;~YMMMMMMMMMMD~.'XQKKD::..:+j
                   Y5J=;!==:''~;i5SHMMMMH665c;'!tJJ>:;=j
                     JJYYJtJJtJJ    5SSSJ     YjccjtJJ

my blog

by on
whats your best game and what console is it on :question: