koutsos_97's's Gamespot Rank

Level: 5 (2%)
Rank: Tapper
Points: 16265

koutsos_97's Emblems