Roro22Aqua's's Gamespot Rank

Level: 2 (60%)
Rank: Journeyman
Points: 2790

Roro22Aqua's Emblems