Kai101x's's Gamespot Rank

Level: 1 (3%)
Rank: Player
Points: 31

Kai101x's Emblems