Nobunaga no Yoku to Bou News

We have no news for Nobunaga no Yoku to Bou. Sorry!