Mesunie Project: Shinjin OL, Shachiku no Kokuin News

We have no news for Mesunie Project: Shinjin OL, Shachiku no Kokuin. Sorry!