GameSpot Reviews

We have no player reviews for Kono Bushitsu wa Kitaku Shinai Bu ga Senkyo Shimashita. Portable: Gakuen Dog Year Hen yet.

If you've played it, write a review and tell us what you think!