Recent topics on Kono Bushitsu wa Kitaku Shinai Bu ga Senkyo Shimashita. Portable: Gakuen Dog Year Hen Forum

The Internets want to talk about this game with you. If you want to talk to them, start us off!